Ulefoss Sportsforening

Fotball

Håndball

Turn

Turlag

Ski

LITT USF-HISTORIE: 

Visste du at …..

Allerede fra 1880-årene ble det arrangert skirenn hver vinter her i bygda, oftest i skytterlagenes regi. Hollabakken lå ved nåværende kirkeruin og ned mot Tuftedalen, og denne bakken ble brukt av mange i om lag 100 år.

En forløper for vår forening, Holden Sportsforening, ble første gang stiftet i 1893, og stiftet på nytt på dagen to år etter – 20. januar 1895. Kort etter ble navnet endret til Ulefos Sportsforening. Den direkte årsaken til foreningens gjenstiftelse var at Bjørndalen Skytterlag i februar 1895 ville arrangere skirenn og ønsket samarbeid og deltakelse fra flere skifolk i bygda. USF skal være det eneste idrettslaget i Norge som har ordet forening knyttet til seg.

Holden/Ulefos Sportsforening startet med fire sportsgrener: ski – (hopp og langrenn) -, gymnastikk, skøyter og ”fodsport”, der den sist nevnte var kappgang (kappløp). Denne dannet igjen grunnlaget for friidrett, som var en viktig del av USF’s program i 1930-årene. Særlig i terrengløp gjorde foreningen det bra. Skiidrett har i alle år vært på programmet, og turn har nå i mange år vært en viktig aktivitet. Skøyteløp ble arrangert av foreningen allerede i 1895. Gymnastikk har vel vært en del av grunnlaget for de fleste idrettene og turn har foregått på Ulefoss i mange år. Vår nåværende turngruppe ble stiftet i 1970.

De første skibakkene som UFS kalte ”sine” skibakker lå i Håtveitlia. Det var mist to forskjellige bakker der og de var mye i bruk, så sent som i 1947. Kåsabakken i Eidsbygda var et mellomspill som skibakke for USF, som bl.a. arrangerte et stort landsrenn der i 1901.

Fra 1921 ble Søvebakken, ofte kalt ”Siste reis”, ny hovedbakke for sportsforeningen. En kontrakt med landbruksskolen om å disponere grunn ble undertegnet i 1919. Bakken lå omtrent der tunellen – den såkalte ”Tuftestollen”, ligger i dag. Bakkens unnarenn gikk ut på isen på Norsjø og var ikke noen god løsning.

Etter noen år ble det nok tenkt på å finne andre bakker med naturgitt form og mer permanente snøforhold. Fenslia ble valgt til USF’s nye storbakke, og arbeidet med denne pågikk hele 1946. Bakken ble åpnet 16. mars 1947 med hopprenn som samlet en mengde mennesker. I alt skal det ha vært flere tusen til stede. Ikke før var Fenslia åpnet i 1947 før USF igjen startet arbeidet med en ny bakke. Tuftebakken ble åpnet i februar 1949 med kveldshopprenn i flomlys. Lys var en kjempenyhet og bakken ble mye brukt i mange år, særlig av hoppere i gutte- og juniorklassene.

Til langrennsarenaer er flere steder brukt gjennom tidene. Jordene ved Holla Gård var et utgangspunkt i tidlige år, men også jordet ved Bjørnstad nær Prestegården ble brukt flere ganger. I det senere har flere steder på Haugjordet og jordet ved Herregården mye brukt. Jordene ved Espevalen har også vært skistadion.

Ved Holla gård bygde USF sin første lysløype i 1966. Den ble åpnet med bl.a. internasjonal deltakelse. Lysløypa var blant de første i Telemark og gikk fra Holla Gård til Briskemyr. Men etter mange års bruk ble lysmaterialet i dårlig forfatning og det ble vedtatt å bygge ny lysløype i skogen ved Espevalen. Den ble åpnet høsten 1982. Noe senere ble det satt opp ”varmestue” der, i form av innkjøpte anleggsbrakker.

På Ulefoss begynte fotballen å rulle i 1904, nærmere bestemt på Kåsa i Herrgårdshavna en kort tid, og deretter på Heggemoen ved Espevalen. Fotballaget som ble startet het ”Tryg” og gjorde det bra. Men noe senere ble arenaen lagt til Øra, omtrent der RV 36 nå ligger. Laget het den gang ”Ørn” og var å regne blant de bedre i den tids målestokk. Banen på Øra var liten og utsatt for flom i Norsjø.    

I lengden holdt ikke Øra mål som fotballbane. ”Ørn” gikk inn i USF og ble foreningens fotballgruppe. Redningen for ny bane ble familien Cappelen, som ga foreningen muligheten til å bygge bane på Ringsevja, der samfunnshuset nå ligger. I 1922 sto banen ferdig, etter mye arbeid og med en total kostnad av 9 000 kroner. Åpning av banen skjedde ved kamp mot Odd.

Det kan også nevnes at i 1930-årene hadde USF en boksegruppe som var aktiv en stund.

Den såkalte ”Fotballbua” ble tatt i bruk i 1947 og var en god hjelp hensyn til rom for avkledning og dusj. Men baneområdet var ganske lite og ved et gavebrev av 30. januar 1951 ble et større område stilt til disposisjon for foreningen fra familien Cappelen. På området mot Søvebekken ble det derfor bygget en ny gressbane. Foreningen ble tildelt tippemidler til anlegget og bygde en bane på 105 ganger 65 meter.

Etter en stor innsats med 3 500 dugnadsarbeid ble banen åpnet 4. juli 1954 med kamp mot Odd. Banen kostet i kontante midler 45 000 kroner, og i tillegg kom det en del gaver. Når verdien av dugnaden ble regnet med kom totalen opp i 60 000 kroner, en stor sum den gang! Men USF ville videre. Vridning av den gamle banen utover mot ”Stårr’n” ble satt i gang for å kunne etablere skøytebane med flomlys. Og slik ble det i en del år med en aktiv skøytegruppe som drivkraft.  Om sommeren var den gamle fotballbanen i bruk til trening, fordi den ”Nye banen”, som den ble kalt, ble holdt fin og i orden på alle måter. Banen fikk senere en full renovering i 1977.

Årene gikk og det viste seg at den gamle ”Fotballbua” ikke på noen måte tilfredsstilte kravene. Nytt klubbhus med garderober og dusj måtte til. Arbeidet med dette startet i 1970 og gikk over flere år, med en formidabel dugnadsinnsats. Noe senere bygde Nome kommune nytt samfunnshus med tomt på den ”Gamle banen”, og USF fikk en ny bane med grusdekke og flomlys som erstatning i 1979.

 

Håndballgruppa i USF ble startet i 1946 med både senior og juniorlag. En turnering allerede første året ble fulgt opp hvert år senere på Idrettens dag. Opp til 600 tilskuere kunne det være på kampene, der de gikk på USF’s fotballbane. Nå er håndball en av foreningens største idretter og har fått to sandbaner i Ulefoss Idrettspark, der også volleyball har to sandbaner. En kort tid i 1980-årene hadde USF en Volleyballgruppe.

 

Marsj- og trimgruppa ble startet på vinteren 1982. Om høsten ble ”Jernmarsjen” arrangert og senere fulgt opp av ”Mars-Marsj”. Disse ble holdt gående i om lag 10 år. De siste årene ble det arrangert ”Kanalmarsj”, etter at de andre marsjene var nedlagt. Gruppa var delvis med på å arrangere prøver for idrettsmerket.

På utsiden av grusbanen ble en treningsbane anlagt med gress, etter oppfylling med store mengder tilførte masser. Banen fungerte som hovedbane mens hovedanlegget ble snudd og totalt renovert, med nye tribuner og kiosk, samt senere et pumpehus for vanning av banene. Treningsbanen er nå underlaget for ytre del av kunstgressbanen. Klubbhuset fikk midt på 1980-tallet et tilbygg med flere garderober, samt at det ble installert ventilasjonsanlegg i begge byggene.

 

Tennisbane med asfaltdekke ble etablert ved Tangen noe senere, etter at en tennisgruppe var stiftet. Denne gruppen overtok senere ansvaret for drift og vedlikehold av tennisbanen med grusdekke ved Ulefos Hovedgaard. Gjennom årene har nok foreningen brukt alle de gymnastikksaler og lokaler i bygda, som har vært brukbare til innetrening og annen aktivitet. Spisesalen ved Ulefos Jernværk ble for eksempel brukt av fotballspillere til grunntrening en tid. Videre gjelder slik treningsbruk ikke minst gymsalen på Holla Ungdomsskole og tilsvarende på Dagsrud samt Nomehallen. Der kunne turnere, friidrettsfolk, håndball- og volleyballspillere samt trimmere utfolde seg. Etter at Ulefosshallen ble bygget fikk mange langt bedre trenings- og spillemuligheter.

Damegruppa ble stiftet i 1937 som en gruppe for hele USF knyttet til Hovedforeningen. Damegruppa deltok med stort arbeid og i en rekke sammenhenger, ikke minst jubileumsfester, fram til 1970. Det var damegruppa som i november 1947 – ved gruppas tiårsjubileum – kunne overrekke hovedforeningen ny fane. På fanen vises noen av USF’s idrettsgrener.

I 1977 ble det igjen dannet en damegruppe, denne gang som støttegruppe for fotballgruppa. Også den gruppa har gått inn etter flere års virke.

 

USF’s medlemsmerke (logo) ble tegnet av Hans Bærland i 1921. Bokstaven “F” i logoen er formet som et skøytejern. Denne bokstaven symboliserer en av idrettene som USF har hatt på sitt program gjennom tidene, nemlig skøyting.  I mange år hadde USF sin logo til salgs som jakkemerke.

 

Leder/kasserer:
Per Erik Solli

Nestleder:
Magne Fritheim

Sekretær:
Jarle Aaheim

Styremedlem:
Carl Diderik Cappelen

Styremedlem:
Olav Pedersen

Hva skjer?

[custom-facebook-feed]

– Våre sponsorer –